Đề thi học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 – THCS Việt Úc

 

Đề thi học kỳ 1 Toán 9 năm 2022 – 2023 – THCS Việt Úc – TP. HCM
(Có hướng dẫn giải)

Cùng gửi đến các thầy cô, cùng các em học sinh, đề thi học kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 của trường THCS Việt Úc – TP. HCM
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các em học sinh.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm tài liệu tại Toán 9