Đề thi thử 2019 môn Toán sở GD & ĐT Thanh Hóa đáp án giải chi tiết

 

Đề thi thử và đáp án môn Toán năm 2019 của sở GD & ĐT Thanh Hóa giải chi tiết. Trước đó, đăng tải đề thi thử thpt quốc gia 2019 môn Toán ở dạng bài viết tổng hợp từ các đợi thi thử của các trường THPT nhằm khảo sát chất lượng học và ôn thi của học sinh lớp 12. Tuy nhiên, trong những tháng gần thi; chúng tớ quyết định tác riêng 1 số đề thi ra thành các bài viết riêng.

Ngoài đáp án 50 câu trắc nghiệm, file đề thi đăng tải còn có lời giải chi tiết đặc biệt trọng tâm ở các câu hỏi, bài tập vận dụng và vận dụng cao.

1 số câu hỏi từ đề thi môn Toán 2019 sở GD Thanh Hóa

Gọi X là tập hợp tất cả các giá trị nguyên thuộc đoạn [-5, 5] của tham số m để hàm số
y = x^3 -3x^2 + mx – 2 đồng biến trên khoảng (2, +∞). Số phần tử của X là

A. 2.             B. 6       C. 3             D.5

Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9 . Lấy ngẫu nhiên một số thuộc S . Tính xác suất để lấy được một số chia hết cho 11 và tổng 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.

A. P = 8/21            B. P= 2/63        C. P = 1/126             D. P = 1/63

Đề thi môn Toán 2019 sở GD Thanh Hóa

Đáp án 50 câu trắc nghiệm đề thi thử thpt quốc gia môn Toán 2019 của sở GD & ĐT Thanh Hóa tất cả các mã đề.
Đáp án đề thi thử Toán 2019 sở GD & ĐT Thanh Hóa
Đáp án hướng dẫn giải 1 số câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Các câu hỏi được tách ra từ đề thi, không theo thứ tự.Đáp án giải chi tiết các câu hỏi vận dụng cao phần hình không gian Oxyz, khối chóp.Xem thêm tại Đề thi