Lý thuyết Vật lý 12 Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Cấu tạo hạt nhân

1. Cấu tạo hạt nhân

Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 • Hạt nhân được tạo thành bởi các nuclôn gồm: prôtôn (p) mang điện tích +e và nơtrôn (n) không mang điện.
 • Số prôtôn trong hạt nhân bằng Z (nguyên tử số)
 • Tổng số nuclôn trong hạt nhân kí hiệu A (số khối).
 • Số nơtrôn trong hạt nhân là N = A – Z.
 • Kích thước hạt nhân rất nhỏ, nhỏ hơn kích thước nguyên tử 104 ¸ 105 lần.

2. Đồng vị

 • Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z,  khác nhau số A.

II. Khối lượng hạt nhân

1. Đơn vị khối lượng hạt nhân

 • Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u có giá trị bằng 1/12 khối lượng nguyên tử của đồng vị .
 • 1u = 1,6055.10-27kg. 

2. Khối lượng và năng lượng

 • Năng lượng (tính ra đơn vị eV) tương ứng với khối lượng 1u được xác định:
 • 1u = 931,5 MeV/c2.
 • Một vật có khối lượng  khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với vận tốc v, khối lượng sẽ tăng lên thành m với m=m01−v2c2√ 

           Trong đó m0 được gọi là khối lượng nghỉ và m là khối lượng động.

 • Năng lượng toàn phần: E = mc2 =m0c21−v2c2√
 • Năng lượng E0 = m0c2 được gọi là năng lượng nghỉ.
 •  Động năng của hạt nhân là: Wđ = E – E0 = (m – m0 )c2

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan