Toàn cảnh đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019

Toàn cảnh đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2017 – 2018 – 2019

Các chuyên đề trong tài liệu :
1. Giải tích 12 – Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
2. Giải tích 12 – Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
3. Giải tích 12 – Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng.
4. Giải tích 12 – Chương 4: Số phức.
5. Hình học 12 – Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng.
6. Hình học 12 – Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu.
7. Hình học 12 – Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz.
8. Đại số và Giải tích 11 – Chương 1: Hàm số lượng giác.
9. Đại số và Giải tích 11 – Chương 2: Tổ hợp và xác suất.
10. Đại số và Giải tích 11 – Chương 4: Giới hạn.
11. Đại số và Giải tích 11 – Chương 5: Đạo hàm.
12. Hình học 11 – Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.
Xem thêm toàn cảnh Quốc Gia đề thi môn Toán các năm khác: Tại Đây
Xem thêm toàn cảnh Quốc Gia đề thi Môn khác các năm: Tại Đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *