Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?  

– Vì nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến (từ 8034’ B  23023’B) nên quanh năm nhận được bức xạ Mặt Trời lớn và ở mọi nơi trên nước ta mỗi năm có 2 lần Mặt Trời qua thiên đỉnh

– Lại nữa, nước ta nằm ở rìa Đông bán đảo Đông Dương, có bờ biển dài 3260 km nên chịu ảnh hưởng  của biển Đông, mưa nhiều > 1500mm, độ ẩm cao > 80%

– Ta cũng nằm ở gần trung tâm ĐNÁ nên chịu tác động của gió mùa Châu Á. Mùa Hạ gió mùa TN từ Ấn Độ Dương thổi vào cho mưa. Mùa Đông gió mùa ĐB từ cao áp Xibia xuống gây lạnh vào mùa đông.

– Như vậy do có vị trí đặc biệt mà nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi