Lý thuyết Vật lý 12 Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất chúng ta chùng nhau tìm hiểu:

I. Công suất của mạch điện xoay chiều

1. Biểu thức của công suất

Công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều bất kì: P = UIcosφ với φ là độ lệch pha giữa i và u.

2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện

Điện năng tiêu thụ của mạch điện trong thời gian t: W = Pt

II. Hệ số công suất

1. Biểu thức của hệ số công suất

Trong công thức P = UIcosφ, thừa số cosφ là hệ số công suất 0 ≤ cosφ ≤ 1.

2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng

Nếu hệ số công suất cosφ nhỏ thì công suất hao phí trên dây sẽ lớn. Vì vậy, các cơ sở tiêu thụ điện năng phải bố trí các mạch điện sao cho hệ số công suất cosφ lớn (nghĩa là φ nhỏ) nên thường quy định hệ số cosφ trong các cơ sở sử dụng điện năng phải lớn hơn một giá trị tối thiểu nào đó.

3. Tính hệ số công suất của mạch điện RLC nối tiếp

Lý thuyết Vật lý 12: Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất | Giải bài tập Vật lý 12

và P = RI2

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU