Wednesday, October 5, 2022
HomeLớp 8Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Lý trường THCS...

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Lý trường THCS Thanh Phú

Nếu cho tàu lặn sâu thêm 0,03km nữa, độ tăng áp suất tác dụng lên thân tàu là bao nhiêu?… được trích trong đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Lý trường THCS Thanh Phú

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Câu nào sau đây nói về áp suất của chất lỏng là đúng?

A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống.

B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất chất lỏng.

C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của cột chất lỏng.

Câu 2: Tại sao khi lặn, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn?

A. Vì khi lặn sâu, nhiệt độ rất thấp.

B. Vì khi lặn sâu, áp suất rất lớn.

C. Vì khi lặn sâu, lực cản của nước rất lớn

D. Vì khi lặn sâu, áo lặn giúp cơ thể dễ dàng chuyển động trong nước

2. Điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau.

Câu 3: Chuyển động đều là chuyển động mà(1) ………. của vận tốc (2)…….. theo thời gian.

Câu 4: Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt lên 1 vật có (3)………………….. bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều (4)………………………….

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 5 (1 điểm). Áp suất là gì? Nêu công thức và đơn vị của áp suất?

Câu 6 (2 điểm). Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ, đến Hải Phòng lúc 10 giờ. Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 108 km. Tính vận tốc của Ô tô ra km/h và m/s?

Câu 7 (2 điểm). Nêu 1 ví dụ về lực ma sát trượt? Nêu 1 ví dụ về lực ma sát lăn?

Câu 8 (3 điểm). Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 180m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Nếu cho tàu lặn sâu thêm 0,03km nữa, độ tăng áp suất tác dụng lên thân tàu là bao nhiêu?

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments