Wednesday, October 5, 2022
HomeLớp 8Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa trường...

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa trường THCS Quảng Phúc

Điểm khác nhau cơ bản về tính chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì?… được trích trong đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Địa trường THCS Quảng Phúc

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong các câu sau đây.

Câu 1. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu:

A. Ôn đới lục địa

B. Ôn đới hải dương

C. Nhiệt đới gió mùa

D. Nhiệt đới khô.

Câu 2. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á:

A. An-tai

B. Thiên Sơn

C. Côn Luân

D. Hi-ma-lay-a

Câu 3. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á:

A. Khu vực Tây Nam Á

B. Khu vực Đông Nam Á

C. Khu vực Nam Á

D. Khu vực Đông Á

Câu 4. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do:

A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo

B. Lãnh thổ rộng

C. Địa hình đa dạng và phức tạp

D. Có nhiều biển và đại dương bao quanh.

Câu 5. Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là:

A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu

B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm

C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ

D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc

Câu 6. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực:

A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

B. Trung Á

C. Tây Nam Á

D. Nam Á

II. TỰ LUẬN. (7 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm): Điểm khác nhau cơ bản về tính chất giữa gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì? Hãy giải thích vì sao?

Câu 3 (3,0 điểm): Cho bảng số liệu về tình hình dân số châu Á từ năm 1900 đến năm 2002

Năm 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân (triệu người) 880 1402 2100 3110 3766*

(*) Chưa tính dân s Liên bang Nga thuc châu Á.

Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số của châu Á theo bảng trên và rút ra nhận xét cần thiết.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments