Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?

Có phát triển các ngành CN trọng điểm vì:

Giúp khai thác các thế mạnh về tài nguyên và lao động

Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển

Mang lại hiệu quả KT cao, nâng cao đời sống

– Cải thiện môi trường

Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?
Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm?

…………………………………………

Xem thêm tài liệu tại Đề thi