Lý thuyết Vật lý 12 Bài 21. Điện từ trường

Sau đây là phần lý thuyết Vật lý 12 Bài 21. Điện từ trường chúng ta cùng nhau tìm hiểu:

I. Điện trường và từ trường

Điện trường có các đường sức là đường cong kín gọi là điện trường xoáy.

Dòng điện xuất hiện trong khung dây khi từ trường qua nó biến thiên làm xuất hiện một điện trường xoáy.

Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.

Xung quanh mỗi dây dẫn mang điện xoay chiều tồn tại một từ trường xoáy.

Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường. Đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

Kết luận: Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường, từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường xoáy

II. Điện từ trường – Thuyết điện từ Mắc-xoen

Điện từ trường

1. Điện từ trường

Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên liên quan mật thiết với nhau và là hai thành phần của một trường thống nhất gọi là điện từ trường.

Nó là một dạng vật chất đặc trưng cho tương tác giữa các hạt mang điện. Trường điện từ cũng do các hạt mang điện sinh ra, và là trường thống nhất của điện trường và từ trường.

2. Thuyết điện từ Măc-xoen

Thuyết điện từ của Mắc-xoen là hệ thống 4 phương trình Măc-xoen nêu lên mối quan hệ giữa:

  • Định luật Gauss: Mối liên hệ giữa điện tích và điện trường (điện tích tạo ra điện trường như thế nào)
  • Sự không tồn tại của vật chất từ tích (Khác với điện trường có điện tích).
  • Định luật Ampere: Mối liên hệ giữa dòng điện và từ trường.
  • Định luật Faraday: Mối liên hệ giữa từ trường và điện trường.

Các định luật và các phương trình này các em sẽ được học ở cấp học cao hơn.

Thuyết điện từ lấy 4 phương trình Măc-xoen làm hạt nhân, khẳng định sự tồn tại của một trường thống nhất đó chính là điện từ trường.

Trên đây Tra Đáp Án đã tổng hợp lý thuyết và đưa các các bài tập vận dụng của Vật lý 12 Bài 21. Điện từ trường. Đây là một bài rất quan trọng để các em có thể học tốt được các bài học ở phía sau, vì vậy các em cần học kỹ lý thuyết và vận dụng bài tập thành thạo về dao động điều hòa. Cảm ơn các em đã theo dõi tài liệu của chúng tôi.

Chúc các em học tập tốt.

Tài tài liệu hay tại đây:

TÀI LIỆU

#tradapan