Wednesday, October 5, 2022
HomeToán HọcBộ trắc nghiệm Toán 12 (2019-2020)

Bộ trắc nghiệm Toán 12 (2019-2020)

Tra Đáp Án
Tài Liệu Blog xin chia sẻ tới bạn đọc tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 12. Tài liệu gồm 1408 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong chương trình Đại số và Giải tích 12 và Hình học 12.
THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·       Tên file:  Tài Liệu Blog-Bộ trắc nghiệm Toán 12
  • ·       Chủ đề: Toán học 12
  • ·       Số trang:  1408
  • ·       Dung lượng: 10MB
Bố cục tài liệu: 
I. GIẢI TÍCH 12
Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Chương II. HÀM SỐ LUỸ THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
Chương III. NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
Chương IV. SỐ PHỨC.
II. HÌNH HỌC 12
Chương I. KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG.
Chương II. MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN. 
Chương III. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN.
 Tài Liệu Blog
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments