Phát triển các bài toán trong đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán

 Tài Liệu Blog

Phát triển các bài toán trong đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán

THÔNG TIN TÀI LIỆU:
  • ·       Tên file:  Đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề
  • ·       Biên soạn :  Nhóm Strong Team Toán VD – VDC
  • ·       Chủ đề: Toán học 12
  • ·       Số trang:  105
  • ·       Dung lượng: 1MB
Bố cục tài liệu: 
Tài liệu được chia thành hai phần dựa theo mức độ nhận thức:
+ Phần 1. Mức độ Nhận biết – Thông hiểu: Từ trang 1 đến trang 68.
+ Phần 2. Mức độ Vận dụng: Từ trang 69 đến trang 105.
Với mỗi bài toán, tài liệu trình bày lời giải chi tiết theo nhiều cách (nếu có), và một số câu hỏi và bài toán tương tự

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *