Thursday, August 18, 2022
HomeMã di truyền có tính thoái hóa

Mã di truyền có tính thoái hóa

 

 

mã di truyền sinh học 12Mã di truyền có tính toán hóa tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại axit amin, trừ AUG và UGG hoặc tính toán của di truyền mã hóa hiện tại một axit amin có thể được mã hóa bởi nhiều bộ ba.

Câu hỏi: Mã di truyền có tính tức là

A. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.

B. all the same of using the chung một bộ truyền thông mã.

C. end code is UAA, UAG, UGA.

D. một bộ ba mã hóa chỉ mã hóa cho một loại axit.

Đáp án B: Mã di truyền có tính toán hóa tức là nhiều bộ ba cùng mang thông tin mã hóa cho một axit amin.

Xem thêm mã di truyền tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments